โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

พิธีตั้งศาลตายาย

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ จัดพิธีตั้งศาลตายาย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากคณะโหรพราหมณ์กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้นำพิธี

DSC_5834  DSC_5903  DSC_5828  DSC_5832      DSC_5947  DSC_5939