โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ติดต่อเรา

พื้นที่เช่า

โทร: +66 2 637 8000
โทรสาร: +66 2 637 8999
อีเมล์:  marketing@charteredsquare.com

สมัครงาน

สนใจสมัครงาน และดูตำแหน่งงานว่าง Click Here
หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ อีเมล์: hra@charteredsquare.com