โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

กิจกรรม Recycle Day

GreenEarthวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ จัดกิจกรรม Recycle Day เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ผู้เช่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว  5 ขวด แลกรับ ถุงผ้า หรือ ECO Cup และยังสามารถร่วมส่งชื่อ-นามสกุล ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลร้าน True Coffee จำนวน 20 รางวัล โดยรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศผลทาง www.charteredsquare.com ในวันดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่องอาคารประหยัดพลังงาน ของอาคารชาร์เตอร์ สแควร์ อีกด้วย

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00  ถึง 15.00 น. ณ บริเวณล๊อบบี้ ชั้น G อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ 

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้เช่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 637 8000 หรือทางอีเมล์ tr@charteredsquare.com