โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008

คุณชินทัต เจียอาภา ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมงาน ในนามของ บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด รับมอบใบรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008   จาก URS เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ นับเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับรองการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้วยมาตราฐานระดับสากล บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่า