โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2558

   ทีมบริหารอาคารชาร์เตอร์ สแควร? มีความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยในช่วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกัน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 58 จนถึง วันพุธที่ 15 เม.ย. 58 และเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยภายในอาคาร จึงใคร่ขอความร่วมมือท่าน ปฎิบัติตามข้อแนะนำด้านความปลอดภัย ดังนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ถอดปลั๊กอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสวิทซ์ไฟทุกดวงภายในสำนักงานของท่าน
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูสำนักงานของท่านปิดล็อคเรียบร้อย