โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ตรวจสุขภาพฟรี 2561

ขอขอบคุณผู้เช่าที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพในการห่วงใยใส่ใจสุขภาพ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561
New Picture (6)New Picture (8)New Picture (9)New Picture (14)New Picture (13)New Picture (16)New Picture (11)New Picture (12)New Picture (15)New Picture (4)New Picture (17)