โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ซ้อมอพยพหนีไฟ 2559

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559    

 dsc_0160   dsc_0166   dsc_0146

 new-picture-1   new-picture   new-picture-3