โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2559

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559เวลา 10:00-14:00 น. ณ อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 14
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มผู้บริจาคโลหิตได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G
โทร 02-637-8000