โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

บริจาคโลหิต 2559

Presentation1ขอเชิญท่านผู้เช่าร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10:00-14:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 14อเนกประสงค์ ชั้น 14

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มผู้บริจาคโลหิต ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G โทร 02-637-8000