โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

อบรมและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2558

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ขอเชิญเข้าร่วม อบรมและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2558

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่ 08:30 ถึง 15:00 น.

ซ้อมหนีไฟ 14 ซ้อมหนีไฟ 14.