โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2559

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 08:30 น. ถึง 10:00 น.

08:30 – 09:00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร

09:19 – 10:00 น. พิธีสงฆ์และถวายสังฆทาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 14