โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

Uncategorized

  • พิธีตั้งศาลตายาย

    อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ จัดพิธีตั้งศาลตายาย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากคณะโหรพราหมณ์กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้นำพิธี