โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

เทศกาลสงกรานต์ปี 2560

New Picture (9)
ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย
ขอเรียนเชิญท่านผู้เช่า ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ในวันที่ ๔-๑๓ เมษายน ๒๕๖๐
 ล็อบบี้ ชั้น G อาคารชาร์เตอร์ สแควร์