โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันจันthaihealth_c_efgjmnrtxy57ทร์ที่ 9 มกราคม 2560

08:45 – 09:15 น.        ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ชั้น G

09:39 – 10:15 น.         พิธีสงฆ์และถวายสังฆทาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 14