โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ จะปิดพื้นที่บริเวณสวนหย่อมและศาลตายายชั่วคราวตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 58 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 58 เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางโค้งฝั่ง ถ.สาทรเหนือด้านข้างอาคารและทางเท้าหน้าอาคาร ถ.สาทรเหนือ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ChaeterSquare_2015-08-21 2ChaeterSquare_2015-08-21 4