โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ISO 14001:2015

IMG_1532
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

เมื่อเวลา 10.00 น  ของวันที่ 10 มีนาคม 2560 คุณชินทัต  เจียอาภา (ผู้จัดการทั่วไป) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด รับมอบใบรับรองมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Environmental management system certification) จาก URS นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเวอร์ชั่น 2015 เป็นอาคารสำนักงานแห่งแรก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาปฎิบัติ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่า