โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

เชิญเข้าร่วมพิธีตั้งศาลตายาย

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์จะจัดพิธีตั้งศาลตายาย ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:49 ถึง 10:29 น.

โดยได้รับเกียรติจากท่านโหรหลวงฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าคณะโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้ทำพิธี ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสวนหน้าอาคาร ถ.สาทรเหนือ โดยจะปิดประตูทางเข้าฝั่งศาลระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้