โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

Presentation1

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ขอเชิญผู้เช่าเข้าร่วมตรวจสุขภาพ ฟรี
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 07:00-11:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 14