โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

สวัสดีปีใหม่ไทย

110795-01ขอเรียนเชิญท่านผู้เช่าร่วมสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 4-12 เมษายน 2559

 เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ ล็อบบี้ ชั้น G อาคารชาร์เตอร์ สแควร์