โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

อนุรักษ์พลังงาน

หลอดไฟ LED1
คุณสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรและประหยัดเงินในกระเป๋าได้ง่ายๆ
โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

ประโยชน์ของการใช้หลอด LED

  1. ประหยัดค่าไฟและพลังงานได้ถึง 50
  2. ช่วยลดอุณหภูมิในห้องเนื่องจากปล่อยความร้อนน้อย
  3. สารปรอท 0% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4.  อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนส์ 5 เท่า