โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ร่วมบริจาคโลหิต 2560

11205913_392290794287939_1317799464_n

ขอเชิญท่านผู้เช่าร่วมบริจาคโลหิต

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 14:00 น. ณ ห้องอนกประสงค์ชั้น 14

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มบริจาคโลหิตได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G