โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

บริจาคโลหิต ประจำปี 2558

indexขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 14

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนผู้เช่าสัมพันธ์ (02) 637 8000