โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

firefighter-154238_960_720อเชิญผู้เช่าเข้าร่วมการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 256
ในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 15:30 น. 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้เช่าสัมพันธ์ ชั้น G โทร 02 637 8000