TEL: +66 2 637 8000   FAX: +66 2 637 8999   EMAIL: marketing@charteredsquare.com

“ชาร์เตอร์ สแควร์” คว้าใบรับรอง U.S. Green Building ทุ่ม 100 ล้านรับแข่งดุ”

LEED Logoหลังเข้าร่วมโปรเจกต์ LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของ U.S. Green Building Council หรือ USGBC เป็นเวลาสองปี ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา “ชาร์เตอร์ สแควร์” อาคารสำนักงานลำดับแรกบนถนนสาทร กรุงเทพฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผู้นำด้านการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน LEED Gold 2017 จาก USGBC เป็นที่เรียบร้อย สร้างความภูมิใจให้แก่ ชินทัต เจียอาภา หรือ “คุณนิค” เจเนอเรชันที่สองของตระกูล “เจียอาภา” ในฐานะผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยคุณนิคกล่าวว่า

“ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานภายในอาคารสำนักงานมากขึ้นเช่นเดียวกับธุรกิจหลายแห่งในต่างประเทศที่ตื่นตัวเรื่องนี้อย่างมาก การที่อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ได้รับใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจะช่วยให้เราขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เช่าอาคาร ทำให้เราเป็น Commercial Building แห่งแรกในเมืองไทยที่ได้รับใบรับรอง LEED EB:OM ผมต้องขอบคุณทีมงานที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงผู้เช่าอาคารสำนักงาน ที่ทำให้เราผ่านการรับรองจาก USGBC ในที่สุด”

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม LEED จาก USGBC ในเดือนกันยายน ปีนี้ ในฐานะอาคารสำนักงานให้เช่า หรือ Commercial Building สาขา Existing Buildings : Operations and Maintenance (EB:OM) แห่งแรกในเมืองไทย และลำดับที่สามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาทในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างดุเดือดของอาคารสำนักงานบนถนนสาทร โดยยึดหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามาใช้ในการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมกราคมผ่านมา ชาร์เตอร์ สแควร์ก็ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Environment Management System Certification) จาก URS ในฐานะอาคารสำนักงานแห่งแรกของไทยที่นำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าเป็นสำคัญ ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของ “ชาร์เตอร์ สแควร์” ทั้งยังเป็นผู้นำที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง